Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2015

kuroi-ame
My father broke my heart long before any boy had the chance to.
— Unknown (via awelltraveledwoman)
Reposted frombun bun
kuroi-ame

January 27 2015

kuroi-ame
Play fullscreen
check this out, frickin' scary

January 26 2015

8810 1849 300
Reposted frombun bun

feffery:

current emotion: i need money

Reposted fromdorks dorks

kirschtastic:

the best part of waking up
is literally nothing, please let me go back to sleep

Reposted fromdorks dorks

urbancatfitters:

i wonder how people describe me when they’re talking about me to someone who’s never met me

Reposted fromdorks dorks
kuroi-ame
Moja grupa na zupie ma już 98 followersów, nawet nie umiem się cieszyć. Czuję się jak obleśny śmieć, który nic nie potrafi, nawet ładnie wyglądać, i czuję, że każdy widzi mnie tak samo.

January 18 2015

kuroi-ame
6327 2354 300
Reposted fromiamstrong iamstrong
kuroi-ame
*Najkrótszy wiersz o miłości. 

Miłość nie istnieje 
gdy nie mam Jej u boku. 


— Piotr Tokarz
Reposted fromorchis orchis viatokhal tokhal
kuroi-ame
Czy my naprawdę zawiniłyśmy aż tak bardzo że nie potrafimy znaleźć szczęśliwej miłości, czasami się zastanawiam czy to ze mną jest jakiś problem czy może mam aż takiego pecha... 
kuroi-ame
1391 42d5 300
kuroi-ame
8391 3632 300
kuroi-ame
3802 d585 300
Reposted fromnathloves nathloves viajoannna joannna
0056 09df 300
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajoannna joannna
kuroi-ame
1691 7bb5 300
kuroi-ame
- To nierealne, durne marzenie o którym mówiłaś to co to było?
- No, na przykład, na przykład ktoś mógłby chcieć zakochać się tak jak na filmach albo ktoś mógłby chcieć obudzić się w świąteczny poranek w górze od piżamy mężczyzny, w którym jest się bezgranicznie zakochaną.Takie żałosne, patetyczne marzenie.
Reposted fromchocoway chocoway viadreamteam dreamteam
kuroi-ame
Me tryin' to get my life togehter:


Reposted fromsoSad soSad viaBloodMoon BloodMoon
kuroi-ame
Zastanawiam się, czy nie zrobić osobnej, "bocznej" zupy wyłącznie z moimi marzeniami i nie przeglądać jej często w ramach oswajania się z myślą, że są możliwe do spełnienia. Rzecz do przekminienia.
Reposted byjoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl